Zima w mieście
Zima w mieście
(28 zdjęć)
 Spotkanie hipisów głównie z byłego ZSRR
Szypot
(38 zdjęć)
Wrocławski Dworzec Główny w dniu rozpoczęcia remontu 
Dworzec
(22 zdjęcia)
Mosty różne
Mosty
(11 zdjęć)